Десанкина дружина

Основна школа
„Десанка Максимовић”,
Чокот

Десанкина дружина, бр. 1/2021, интерактивни електронски часопис ОШ „Десанка Максимовић“ (следбеник штампаног издања школског листа Десанкина дружина бр. 29. Година издања: XV, мај 2021. ISSN:1820-3930)

Уредништво: Миљан Бојанић, Филип Клаин, Драгана Леповић-Стефановић, Јелена Ћирић, Милена Станковић, Марина Најдановић-Лукић, Јелена Радосављевић, Драгана Јевтић, Александра Димитријевић, Марија Митић, Мирјана Вучић, Милица Поповић, Валентина Живковић, Милена Перић. Главни уредник: Филип Клаин. Лектура и коректура: Миле Пенков, Марија Живановић, Валентина Вељковић-Николић.

Горње Међурово

Пређите на страницу

Доње Међурово

Пређите на страницу

Мраморски Поток

Пређите на страницу